Gud i Oslo

Vår tusenårige kristne historie løftes frem fra Olav den hellige via Haugebevegelsen til vekkelsene i Oslo under forkynnelsen til Albert Lunde og Frank Mangs. Ikke minst kan du lese om Jesusvekkelsen der forfatteren selv sto sentralt.

På en fascinerende, klok og uredd måte fletter forfatteren sammen egne beretninger, historiske fakta og teologiske betraktninger med sterke vitnesbyrd om Guds overnaturlige inngripen.

JØRGEN AASS (f. 1946) har i en årrekke hatt lederroller i norsk kristenliv og vært sentral i det tverrkirkelige bønnearbeid i Oslo.

«Boken er et «must read»! Den griper, utfordrer og opplyser. Den vekker drømmen om et forvandlet Oslo og Norge.»
Anne Christiansen, leder av JesusKvinner

«Jørgens bok gir håp for fremtiden og er nyttig lesning for en ny generasjon kristne i vårt land.»
Alv Johan Magnus, tidligere leder av Ungdom i Oppdrag

Boken er utgitt av Luther.

Les utdrag av boken her.