Ordet gjennom året III

Ordet gjennom året er tenkt som en hilsen til mennesker som gjerne vil forberede seg til gudstjeneste – som forkynnere eller tilhørere. Den kan også brukes til samtalegrupper eller som en personlig andaktsbok.

«Det er en dristig oppgave å skrive betraktninger over alle evangelietekstene i kirkeåret. Sjur Isaksen løser imidlertid denne utfordringen på en utmerket måte.» Per Eriksen i Vårt Land

«Isaksen har spennende overskrifter! Jeg skjønner at hver eneste er valgt med omhu. Dette er frysetørrede aha-opplevelser som bare trenger vann. Jeg må bare si meg imponert over at Isaksen klarer å la det gå opp et lys hver søndag!» 
Kjell A. Skartseterhagen i Luthersk Kirketidende

SJUR ISAKSEN er født i 1957 og er utdannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet. Han har over en periode på 22 år gjort prestetjeneste i 3 ulike bispedømme. Siden 2005 har han vært lærer i sjelesorg ved praktikum på MF. Han har skrevet en rekke artikler innenfor spiritualitet og praktisk teologi og er medredaktør i Luthersk Kirketidende.

Boken er utgitt av Luther.

Ordet gjennom året II

Ordet gjennom året er tenkt som en hilsen til mennesker som gjerne vil forberede seg til gudstjeneste – som forkynnere eller tilhørere. Den kan også brukes til samtalegrupper eller som en personlig andaktsbok.

SJUR ISAKSEN er født i 1957 og er utdannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet. Han har over en periode på 22 år gjort prestetjeneste i 3 ulike bispedømme. Siden 2005 har han vært lærer i sjelesorg ved praktikum på MF. Han har skrevet en rekke artikler innenfor spiritualitet og praktisk teologi og er medredaktør i Luthersk Kirketidende.

Boken er utgitt av Luther.

Ordet gjennom året I

Ordet gjennom året er tenkt som en hilsen til mennesker som gjerne vil forberede seg til gudstjeneste – som forkynnere eller tilhørere. Den kan også brukes til samtalegrupper eller som en personlig andaktsbok.

SJUR ISAKSEN er født i 1957 og er utdannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet. Han har over en periode på 22 år gjort prestetjeneste i 3 ulike bispedømme. Siden 2005 har han vært lærer i sjelesorg ved praktikum på MF. Han har skrevet en rekke artikler innenfor spiritualitet og praktisk teologi og er medredaktør i Luthersk Kirketidende.

Boken er utgitt av Luther.

 

Ordet gjennom året - pakke

Disse bøkene inneholder betrakninger over evangelietekstene i de nye tekstrekkene. Foruten selve teksten finner du kreative vinklinger, hverdagslige eksempler og det anmelder Kjell A. Skarseterhagen i Luthersk kirketidende kaller «frysetørrede aha-opplevelser».

Bøkene er et veldig nyttig redskap for alle prester og forkynnere, men alle tekstene har fått spørsmål til ettertanke - noe som gjør de til et utmerket utgangspunkt for gruppesamtaler eller egen refleksjon.

Bøkene utgis av Luther