Mellom skumring og mørke

Hvorfor hadde ingen sagt at du måtte miste den gamle freden for å vinne en ny og mer virkelig fred? Idet døden sluker Jesus, mister disiplene sin tro. Påskeaften, dagen mellom korset og oppstandelsen, speiler en realisme som ingen av oss kommer utenom. Dagene når ateismen åpner seg som en avgrunn i vår sjel. Er Gud død? Finnes han ikke lenger? Har jeg levd på en illusjon?

Boken er knyttet an til fasten og påsken, men den kan også med stort utbytte brukes som en meditasjonsbok når som helst på året.

Peter Halldorf er svensk pinsepastor, redaktør, retreatleder og forfatter. I Norge har Luther Forlag gitt ut en rekke av hans bøker, og han har en stor leserskare. En av de mest leste, er Drikk dypt av Ånden (2003).

Les utdrag av boka her.

Boka er utgitt av Luther