Jan Bygstad er fra Bergen, utdannet ved Det teologiske Menighetsfakultet, har vårt prest i Landås, forkynner i Den Indre Sjømannsmisjon og er nå bibelskolelærer ved Bibelskolen Bildøy, Bergen. Han har vært formann i For Bibel og Bekjennelse.