Mester, på ditt ord

Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. 
Mester, på ditt ord følger skoleåret og inneholder tekstene fra august 2016 til og med juli 2017. Årets forfattere er Ingvald Andre Kårbø (august–januar), Anfin og Helge Skaaheim (februar–juli)

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken, kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf 23 08 14 70, epost post@k-stud.no. 

Se utdrag av boka her.

Da kom Jesus

Med det som utgangspunkt skildrer han menneskers møte med Jesus. Deres livssituasjon er forskjellig, deres behov likedan. Men felles for dem alle er at Jesus kommer til dem utenfra, og livet deres blir endret. Til den sørgende kommer han med håp. Til den blinde kommer han med lys. Til den sultne kommer han med det som metter. Til den tvilende kommer han med tro. Slik kommer han til mennesker også i dag. Han kommer som Den oppstandne og gir den enkelte det de trenger for liv og evighet.

Boken utgis av Luther