Ivar Clausen (1917 - 2003) var pastor i flere menigheter innen Den Evangelisk-lutherske Frikirke, sist i Østre Frikirke, Oslo.