Vertigo

Arne Nordahl spilte en nøkkelrolle i opprettelsen og ledelsen av flere kristne organisasjoner i Norge før han i 1991 ble utsatt for en påkjørsel bakfra i Hong Kong. En whiplash-ulykke førte til nevrologiske og fysiske skader og uførhet. Hans liv ble brått forandret for alltid. Som han selv sier: «Min fremtid kom bakfra.»

Vertigo er en unik og reflekterende selvbiografi med høydepunkter og dype daler. Boka handler om hvordan man med et liv på sidelinjen med kro­nisk smertesyndrom likevel kan bli betrodd tunge lederoppgaver. Som tidligere privatpilot skildrer han livets tøffe utfordringer med et usminket pilotspråk og inviterer oss med på reisen: «Bli med meg opp i skyene, ned i stupene og le, gråt, spy og svett sammen med meg.» 


"Alle som på en eller annen måte møter kronisk sykdom, har mye å hente i denne boken. For de som jobber i hjelpeapparatet, representerer Arne en ekspertise det er vel verdt å lytte til."
Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og trygdedirektør

"Det viktigste i boka er forfatterens refleksjoner som vil ha stor betydning for helsepersonell, sjelesørgere, ledere og allmenheten."
Knud Jørgensen, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, redaktør og skribent

"Med ærlighet og visdom tar han oss med på en vandring gjennom sin historie og sine kloke refleksjoner. Boken bør leses av alle med lederansvar."
Tonje Haugeto Stang, forfatter, foredragsholder og veileder

"I skjæringspunktet mellom næringsliv, trosliv og internasjonal virksomhet er hans erfaringer og innsikt sjelden vare. Boken fortjener en vid leserkrets."
Jan Gossner, prest, forfatter og tidligere høgskolerektor

Les utdrag av boken her.

Boken utgis av Luther