Mester, på ditt ord

Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. 
Mester, på ditt ord følger skoleåret og inneholder tekstene fra august 2016 til og med juli 2017. Årets forfattere er Ingvald Andre Kårbø (august–januar), Anfin og Helge Skaaheim (februar–juli)

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken, kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf 23 08 14 70, epost post@k-stud.no. 

Se utdrag av boka her.

Tilbake til Eden

Med stor varme og dyp innsikt skriver Helge Skaaheim om vår lengsel etter paradistilstanden. Denne lengselen ligger dypt forankret i alle mennesker, og den kristne tro plasserer den i Bibelens store fortelling. Det handler om identitet og tilhørighet. Det paradiset Herren først ga mennesket, skal en dag gjenopprettes som en ny, frodig bolig det vil være godt å komme tilbake til. Her vil Herren selv være til stede, slik han var da det hele begynte.

Både starten og slutten av Bibelen handler om paradis og at Gud er midt iblant menneskene. Alt mellom starten og slutten handler i bunn og grunn om å vende tilbake til det tapte paradis og fellesskapet med Gud som gir evig liv. Vet du hvor du er på vei? Hjemlengsel handler om å ha et godt hjem å komme tilbake til når du har vært borte …

«Det er sunn og bibeltro undervisning folk her får. Forfatteren lar Bibelen komme til orde og er livsnær og sjelesørgerisk i sin tilnærming. Vi trenger håp i møte med alt det smertefulle rundt oss, og bokens framstilling gjenspeiler i språk og tilnærming vår tid.»  Svein Granerud, leder for Normisjon i Norge

 

Helge Skaaheim, født 1968, er teolog og ordinert prest. Han har bakgrunn som studentprest i NKSS, har vært tilknyttet NLA Oslo og har vært pastor i Norkirken Drammen. For tiden er han pastor i Norkirken Kongsberg, og sammen med sin kone har han vært med å produsere flere kristne TV-program gjennom Jesusnett.

Boken er utgitt av Luther Forlag

Se utdrag av boken her

Les mer om boken her.

Mester, på ditt ord

Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. Boken inneholder tekstene fra august 2017 til og med juli 2018.

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.