Mester, på ditt ord

Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. 
Mester, på ditt ord følger skoleåret og inneholder tekstene fra august 2016 til og med juli 2017. Årets forfattere er Ingvald Andre Kårbø (august–januar), Anfin og Helge Skaaheim (februar–juli)

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken, kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf 23 08 14 70, epost post@k-stud.no. 

Se utdrag av boka her.