Stå sterke i stormen

 Å seire er ikke det samme som å bli kvitt lidelse og forfølgelse. Å seire er å stå sterk midt i stormen. Boken er godt egnet til bruk i grupper, den inneholder spørsmål til refleksjon og samtale.

Utgitt i samarbeid med Åpne Dører Norge.

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. 

Les utdrag av boka her.