Kjærligheten driver frykten ut

Broder Nathan Bassaly vokser opp under beskjedne kår i en egyptisk landsby der hans far er prest i en liten kristen menighet. Da Nathan er seks år gammel, blir familien rammet av en tragedie idet faren på brutalt vis blir drept av ukjente gjerningsmenn. Drapet på faren får avgjørende betydning for Nathan, som i mange år er fylt av hat og hevntanker. Boken er fortellingen om hans vei fra hat til tilgivelse. Nathans liv er et varmt vitnesbyrd om en alminnelig mann som lever i troen på Jesus og tar hver dag av Guds hånd.

Broder Nathan er i dag selv evangelisk prest i Egypt – et land der spenningen mellom kristne og muslimer har eksistert i mange hundre år og får store følger for landets kristne. Nathans nære forbindelser til både koptiske og evangeliske kirker har ført ham inn i arbeid som særlig søker å avhjelpe den vanskelige situasjonen for prester, deres familier og menigheter som har lidd så mye under de siste tiders uroligheter.