Larry Crabb er psykolog og sjelesørger, forkynner og forfatter. Han har hjulpet utallige som strever med å tro på en kjærlig Gud midt i smertene.