Bjørn Are Davidsen er utdannet sivilingeniør og jobber i Telenor. Han har skrevet en rekke bøker og tidsskriftartikler, og han har særlig vist interesse for historieforskning og falsk vitenskap. Han holder foredrag og deltar ivrig i debatter om disse emnene.
Svar på tiltale

I tillegg besvarer han en rekke vanlige innvendinger og anklager fra skeptikere og ateister.

En rekke ateister har de siste årene levert svært sterke angrep på kristen tro. Gudstro og religiøsitet blir stemplet som både farlig og fordummende. Bjørn Are Davidsen er derimot overbevist om at det finnes fornuftige, positive og gode grunner for å tro på Gud.

«Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på Bibelen som Guds ord. Jeg tror ikke på profeter. Men jeg tror på Bjørn Are Davidsen. Han er den kuleste kristne jeg kjenner. Der hvor noen kristne møter motstand og kritikk med dogmer og forkynnelse, står Bjørn Are Davidsen fjellstøtt på sitt fundament av saklig retorikk, krystallklar logikk og overbevisende argumentasjonsrekker. Denne boken er intet unntak. Davidsen er belest og kunnskapsrik. Han argumenterer med vitenskapens språk og, langt på vei, på vitenskapens egne premisser. Jeg deler bare ikke konklusjonen hans. Nemlig troen på Gud. At jeg er ateist, skal i hvert fall ikke Bjørn Are Davidsen ha noe ansvar for.»
Tom Egeland, forfatter

Les utdrag av boka <a data-cke-saved-href="_upl/svar_paa_tiltale_-_utdrag.pdf " href="_upl/svar_paa_tiltale_-_utdrag.pdf " self"="" class="link">her.

Da jorden ble flat

Han er lite opptatt av å forsvare kirken i ett og alt, men derimot synes han det er viktig å konfrontere mytene med virkeligheten. Og det er jo til å bli klokere av!

Boken utgis av Luther