Hans Anton Eklund (f. 1956) er fra Bamble i Telemark. Han har vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) siden 1976. Fram til 1997 var han ansatt i Skien krets av NLM, der han arbeidet både som forkynner, ungdomssekretær og kretssekretær. I dag er han kretssekretær i Oslo krets og lærer ved bibelskolen på Fjellhaug.