Kåre Ekroll er daglig leder for Giverkontoret, Norsk Luthersk Misjonssamband, og tidligere redaktør av Utsyn.