Gunnar Elstad (f. 1946) er utdannet i teologi, informatikk og psykologi. Han har arbeidet med litteratur, forkynnelse og sjelesorg i Skolelagsbevegelsen og Misjonssambandet. Han har også arbeidet seks år ved Indremisjonsselskapets senter for vekst og utvikling i Grimstad. For tiden er han fast forkynner i Misjonssalen i Oslo.
Samliv og samspill

Svært mange av dem som ønsker sjelesorg, kommer fordi de har det vondt eller slitsomt i forhold til ektefellen, eller de har det vondt fordi de ikke har noen å være sammen med. Det er slike spørsmål denne tredje boka i serien om sjelesorg tar opp.

Sett mot i hverandre
Serie om sjelesorg

Sjelesørger kan den bli som har omsorg for sine medmennesker. Det er godt og nyttig med kurs og opplæring. Men viktigst er det å selv være i vekst og modning og passe på at en har noe godt å gi videre.

Når livet gjør vondt

Ut fra et sjelesørgerisk perspektiv skriver forfatteren konkret om de problemene mennesker møter og om hvordan vi kan takle dem. Han gir hjelp til dem som møter medmennesker i sorg og vanskeligheter. Følsomme temaer, som selvmord og seksuelle overgrep, behandles også i boken.

Sett mot i hverandre
Serie om sjelesorg

Sjelesørger kan den bli som har omsorg for sine medmennesker. Det er godt og nyttig med kurs og opplæring. Men viktigst er det å selv være i vekst og modning og passe på at en har noe godt å gi videre.