Det kristne livet

Innføring i kristen etikk – en enkel klassiker for skole og hjem.

Forklaringer til NT - bind 1

Boka inneholder forklaringer til avsnitt og vers i Det nye testamente. Kommentarene er en veiviser inn i Bibelens tekster, og tilgjengelige for bibellesere uten spesielle forkunnskaper.

Forklaringer til NT - bind 3

Boka inneholder forklaringer til avsnitt og vers i Det nye testamente. Kommentarene er en veiviser inn i Bibelens tekster, og tilgjengelige for bibellesere uten spesielle forkunnskaper.

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

Gud, verden og håpet

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

Historisk bibelatlas

Historisk bibelatlas er en ressursbok for alle som er interessert i bibelhistorie, geografi og arkeologi. Boken innbyr leserne til en enestående og fascinerende oppdagelsesreise som gjør bibelhistorien levende på en helt ny måte.

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

Inkarnasjonen

Med enestående pedagogiske evner gjør forfatteren rede for et sentralt teologisk tema: Om hvordan kirkens Kristus-bekjennelse bli til.

Jeg vet på hvem jeg tror
En bestselger gjennom snart 50 år. Oversatt til en rekke språk.
Jordens største under

Boka er en kortfattet framstilling av norsk og internasjonal kirkehistorie fra Jesu fødsel og fram til i dag.

Kirke og misjon gjennom 2000 år

Omfattende kirkehistorie som spesielt er beregnet på grunnfagsstudiet i kristendomskunnskap.

Konkordieboken
Boken tar for seg den lutherske lære: Alle bekjennelsesskriftene fra reformasjonstiden, inkludert Luthers store og lille katekisme og Augustana.
Luthers lille katekisme

Hva er luthersk kristendom? Det beste og enkleste svaret på det finner du her i Luthers lille katekisme.

Mennesket i Guds verden
Boka gir en systematisk innføring i de grunnleggende læresetningene i kristendommen. Den er det vi tradisjonelt kaller en kristen troslære eller dogmatikk.
Ordet fra Guds munn
Klassisk lærebok om det å forkynne Guds ord.
Skrifter om Kristus, frelsen og Kirken

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.

Møter med Luther

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig? 

Trenger troen forsvares?

Stefan Gustavsson gir her en personlig og dypt alvorlig oppfordring om å ta den kulturelle og åndelige kampen på stort alvor.

Vi forkynner Kristus

Her er en meget omfattende ressursbok for alle som er opptatt av forkynnelsen i vår tid.

Boken er ikke lenger tilgjengelig som papirbok, men du kan kjøpe den som e-bok her. Den koster kr 149,-