Temperamentene i kristelig lys

Alle har et temperament, og det har vært vanlig å dele dem i fire grupper. Ingen har et rendyrket temperament, men man kan kjenne igjen seg selv og andre i én fremtredende sjelens grunnstemning overfor omverdenen, hever professor dr. philos. Ole Hallesby i denne boken.

Temperamentene i kristelig lys kom ut første gang i 1927 og ble straks trykt i flere opplag. Hallesbys sikte er å hjelpe oss til å forstå oss selv og andre, og som i alle sine bøker knytter han tankene til det kristen livet slik det leves i hverdagen.

Boka viser hvorfor Hallesby var en så høyt skattet forkynner og respektert kristen leder i sin tid. Han er klar og strukturert i tanken. Samtidig merker leseren nærheten til mennesker og den gode omsorgen for leseren. Han kombinerer psykologisk innsikt med bibelkunnskap og klok menneskelig innsikt.

Tørsten gir lys

Han fikk en åpenbaring av at ingenting er bortkastet. Gud bruker alt til å føre oss fram på sin vei.
Denne forståelsen var det en kristen middelaldermystiker, Johannes av Korset, som formidlet. Han er en av de mange som beskriver kristenlivet som en reise, hvor vi stadig er i vekst og utvikling.
Hvorfor oppfattes det da som å ha kommet til en endestasjon når man blir kristen? spør Rimehaug. Med Johannes av Korset som følgesvenn beskriver han sitt livs reise. Han håper det kan hjelpe andre til å hvile i tillit til Gud der de befinner seg. Uten å henge fast i det som var. Men med åpenhet for at det går an å komme videre. Tørsten gir lys.
---

Peter Halldorf om boka:
"Med stor innsikt og gjennom dyrekjøpt erfaring beskriver Erling Rimehaug stadier sjelen må gjennomgå på sin vandring mot Gud – bort fra en ytre åndelighet til den dype foreningen med Den Andre. Denne boken skjenker åndelig veiledning i de store kirkefedrenes ånd."

Boken er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.frikirkelig.no eller www. nkrs.no.

Les første kapittel i boka her

 

 

TILBUDSBOK!

Ordinær pris kr 228,-

 

 

Rapport fra en helomvending

Vil du ha e-bok, kjøp den her

 

«Jesus ble en slik skrikende kontrast til alt og alle jeg hadde lest om tidligere. Sann Gud og sant menneske. Frelser. Forløser. Og jeg ville ha Jesus. Diamanten. Den klare morgenstjernen.»

40 år gammel ble den ateistiske psykiateren Tove Dahl kristen. Nå, 33 år senere, forteller hun om den overraskende omvendelsen og det spennende livet etterpå. Bli med på den bemerkelsesverdige vandringen – fortalt med befriende selvironi.

Les utdrag av boken

Balansegang
Vi har mange grenser: fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige grenser. Hvordan kan vi utvikle trygge og sunne grenser? Hvordan kan vi få kontroll i våre egne liv?

Balansegang er en god hjelp til et bedre liv. Forfatterne Henry Cloud og John Townsend har mye erfaring å øse av. Begge er psykologer, og de arbeider ut fra et kristent menneskesyn. I denne boken blir gode teorier presentert i en forståelig innpakning. Gjennom de mange eksemplene fra hverdagslivet går teori og praksis hånd i hånd. Dette er en bok du skulle ønske du hadde lest før.

Boken er tidligere utgitt under tittelen Ta kontroll i eget liv.
En vei fra frykt til trygghet

Jeg tror at frykt og engstelse i alskens forkledninger gjør at svært mange strever:
* Vi vil så gjerne være både flinke og snille så vi selv og andre blir fornøyd. Men hvordan skal vi greie det, hele tiden?
* Vi engstes for å mislykkes eller dumme oss ut.
* Vi er redde for ikke å være bra nok og gjøre det bra nok.
Vi har latt oss lure! Det er ikke det jeg gjør og hva andre mennesker mener om meg, som gir meg verdi. Nei, Gud har en bedre vei.

Mitt anliggende er å dele med deg av godheten jeg selv har fått ta imot og styrkes av. Du inviteres med på veien jeg har gått fra frykt til trygghet – så langt jeg er kommet.

GUNVOR REKSTAD har i en årrekke vært engasjert i sjelesorgarbeid. Hun har drevet kurs- og konsulentvirksomhet innen dette feltet og har arbeidet med faget på høyskolenivå. I flere år arbeidet hun i tilknytning til rusproblematikk og var særlig opptatt av de pårørendes situasjon. Nå er hun leder for Stiftelsen Ellel Ministries Norge, en virksomhet som driver kurs i sjelesorg, gjenopprettelse og disippelskap, og som tar imot mennesker til personlig betjening. Hun er medlem i Lørenskog Frikirke der hun er innsatt som sjelesørger.

Boken kom ut første gang i 1996.

Les utdrag av boken her.