Har du en god idé til et bokprosjekt?
Redaksjonen vil gjerne høre fra deg. Her følger en orientering om hvordan vi helst ønsker at samarbeidet legges opp.

Sett deg inn i profilen vår, slik den kommer til uttrykk i tidligere utgivelser. Du vil finne at Lunde er et forlag med kristne verdier som utgir bøker i de fleste sjangrer og for alle aldersgrupper. Enkelte av våre bøker har en mer allmennkulturell profil.

Lunde Forlag utgir for tiden ikke diktsamlinger. Unntaket her er diktere vi allerede samarbeider med.

Skriv manuskriptet på datamaskin, enkelt og uten for mange typografiske effekter. For behandlingen i forlaget må vi ha manuskriptet i form av papirutskrift i første omgang. Derfor må du bruke post og ikke e-post for å sende inn selve manuskriptet. Husk sidetall, og skriv åpent eller med forholdsvis stor skrift, bare på den ene siden av arket. I tilfelle vi ønsker å kopiere manuskriptet til konsulenter, er det tungvint om manus er bundet inn i ringpermer eller med limt rygg. Legg ved et følgebrev der du oppgir navn, mailadresse, postadresse og telefonnummer, og fortell litt om din egen bakgrunn og hva som gjør opplegget ditt spesielt i forhold til andre bøker.

Ideer eller skisser til et opplegg som du ønsker respons på, bør også sendes i brevform. Har du laget opplegg til en bildebok, vil vi ikke ha tilsendt originale bilder eller tegninger i første omgang, men bli bredt orientert om hva det hele går ut på, slik at vi kan gi tilbakemelding om prosjektet passer inn i våre muligheter.

Forlaget pleier å trenge noen måneder på å kunne gi en tilbakemelding. Etter at manuskriptet er lest i redaksjonen, vil du få skriftlig svar tilbake. Dessverre kan vi ikke gi konkrete, detaljerte råd eller gi en grundig tilbakemelding av manuskripter som ikke antas for utgivelse. I utgangspunktet har vi dessverre ikke kapasitet til å returnere manus, så send oss ikke originalen.

Et manuskript bør ikke sendes til flere forlag samtidig.

Når manuskriptet er antatt for utgivelse, gjøres en rammeavtale med forlagsledelsen. Du får kontakt med én prosjektleder, som legger opp til konferanser med deg, og vi går flere runder med konsulenter helt til alle parter er fornøyd. Forlaget tar ansvar for økonomien videre, og forfatteren får royalty av salget i samsvar med kontrakt.

Vanligvis er det lite realistisk at et manus levert inn etter 1. mai, kan bli bok samme år.

Velkommen til å ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen
Lunde Forlag
redaksjonen
Sinsenveien 25
0572 Oslo
Telefon 22 00 73 50


01.01.2013