21 kirkefedre

Historien om hvordan kristendommen ble utformet
ISBN: 9788253146904

Forfatteren portretterer 21 kirkefedre. Han gir miljøene og menneskene liv. Samtidig får vi et innblikk i den tidlige kirkes liv, utviklingen fra martyrkirken til statskirken, veksten i datidens verden og kirkens kamp for en kristen tro og et åndelig liv. Med litteratur- og ordliste.

Forfatter Peter Halldorf
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2012
Antall sider 284
Innbinding Innbundet
Målform Bokmål
Litteraturform Biografier

Drikk dypt av Ånden
Den hellig ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv

9788253146911

Du brennende kjærlighetsild
Ni betraktninger om Den hellige ånd

9788253146935

Hellige røtter

9788253146928

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229