Å leve med sorgen

ISBN: 9788253142975

Boka forteller hvordan de forskjellige fasene i en sorgprosess kan arte seg, hvordan en kan hjelpe et medmenneske i sorg, og hvordan den sørgende kan leve med sorgen.

Boka forteller hvordan de forskjellige fasene i en sorgprosess kan arte seg, hvordan en kan hjelpe et medmenneske i sorg, og hvordan den sørgende kan leve med sorgen.

«Hvordan kan vi forberede oss på de onde dagene, og hvordan kan vi reise oss etter en rystelse? Ja, hvordan kan vi leve med sorgen i et krevende og uforutsigbart liv? Dette er spørsmål jeg har reflektert mye over etter å ha fulgt mange mennesker gjennom sterke rystelser og sammen med andre fagpersoner har forsøkt å hjelpe dem til å reise seg med selvrespekt og livsmot.
Denne boken ble første gang utgitt i 1995, og var ment som et håndtrykk til de som sørger etter å ha mistet en eller flere de var glad i. Dermed er boken en hilsen til oss alle. Det går ikke an å leve uten å miste, og sorgen er kjærlighetens pris slik lidelsen er livets omkostning. Sånn sett er boken ment som en gavebok til oss alle. Men jeg håper den også er en egnet bruksbok i møte med livet slik det faktisk er.»

Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg, i forordet til den nye utgaven

Forfatter Per Arne Dahl, Nils Retterstøl
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 1995
Innbinding Innbundet
Målform Bokmål

Når Gud blir borte

9788253147840

Sommerlandet

9788253146867