Åndens folk

En disippelvandring gjennom Apostlenes gjerninger
ISBN: 9788253145686

Boka tar oss med på en vandring gjennom Apostlenes gjerninger, med fokus på den kristne etterfølgelsen. I boka er det selve fortellingen som står i sentrum, ikke hvert enkelt bibelvers. Evigaktuelle spørsmål og temaer for kirken, som åndelig klarsyn, vitnesbyrd, lederskap, fornyelse og tradisjon blir tatt opp underveis. Boka kan leses sammen med teksten i Apostlenes gjerninger og hvert kapittel er formet som et eget bibelstudium. Med kronologisk oversikt over hendelser og årstall og bibelhenvisninger.

Forfatter Peter Halldorf
Utgave nr. 2
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2008
Antall sider 464
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Du brennende kjærlighetsild
Ni betraktninger om Den hellige ånd

9788253146935

Hellig år

9788253146584

Hellige røtter

9788253146928

Med evig kjærlighet
Daglige lesninger

9788253147826

Mellom skumring og mørke
Åtte betraktninger om den nakne tro

De åtte betraktningene i boken utforsker troens vesen og hemmelighet i lyset av korset og oppstandelsen. Alle berører det samme spørsmålet: Hvordan kan vi få vår kjærlighet til å vokse?

9788253148335