E-bok

Etterfølgelse (E-bok)

ISBN: 9788253147024

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var teolog og akademiker og motstander av nazismen i Tyskland. Ved krigens slutt ble han henrettet for å ha vært med i et attentatforsøk mot Hitler. I boka skriver han om hva det innebærer å leve et liv som Jesu Kristi disippel.

«Det er all grunn til å ynskje ein nypresentasjon av Bonhoeffers Nachfolge velkomen på norsk! Det trengs ei vegleiing og ein spiritualitet som er meir radikal og utfordande – og samtidig moderne og usentimental, som i Bonhoeffers bok. Ikkje minst viktig er det at også fellesskapsmomentet er tydeleg i denne boka.»
Pater Arnfinn Haram, tidligere OP ST Dominikus kloster, Oslo

«Å få denne teksten i en moderne og god norsk oversettelse, er svært verdifullt. Jeg håper og tror at boken finner nye lesere i en tid der mange på ny spør etter hva det innebærer å leve et liv som Jesu Kristi disippel. På leting etter svar på slike spørsmål er Bonhoeffers Etterfølgelse en klassisk veileder.»
Leif Gunnar Engedal, professor i praktisk teologi, Det Teologiske Menighetsfakultetet 

Forfatter Dietrich Bonhoeffer
Forlag Luther Forlag
Målform Bokmål

Etterfølgelse

9788253148823