Sorter etter:

Begynnelsen
Gjennomgang av Første Mosebok

9788277522241

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter
Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja

Hva står egentlig lutheranere for i dag? Det er det ikke alltid enighet om.
9788252004328

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

Fri og forankret
Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen

9788252005233

Gud, verden og håpet
Innføring i kristen dogmatikk

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

9788253148106

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

9788252040326

Jeg vet på hvem jeg tror

9788252047424

Jordens største under
Historien om kirken

Boka er en kortfattet framstilling av norsk og internasjonal kirkehistorie fra Jesu fødsel og fram til i dag.

9788252000085

Kirke og misjon gjennom 2000 år
Allmenn kirke- og misjonshistorie

Omfattende kirkehistorie som spesielt er beregnet på grunnfagsstudiet i kristendomskunnskap.

9788252044508

Kirke, fellesskap, omsorg del 1
Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen

9788253145488

Kirke, fellesskap, omsorg del 2 og 3
Diakoniens historie fra reformasjonstiden til opplysningstiden

9788253146652

Kirke, fellesskap, omsorg del 4
Diakoniens historie IV

Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden
9788253148663