• Kategoribanner-Fagbøker-og-Oppslagsverk
Sorter etter:

Begynnelsen
Gjennomgang av Første Mosebok

9788277522241

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter
Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja

Hva står egentlig lutheranere for i dag? Det er det ikke alltid enighet om.
9788252004328

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

Gud, verden og håpet
Innføring i kristen dogmatikk

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

9788253148106

Historisk bibelatlas

Historisk bibelatlas er en ressursbok for alle som er interessert i bibelhistorie, geografi og arkeologi. Boken innbyr leserne til en enestående og fascinerende oppdagelsesreise som gjør bibelhistorien levende på en helt ny måte.

9788252046885

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

9788252040326

Inkarnasjonen
Myte eller faktum?

Med enestående pedagogiske evner gjør forfatteren rede for et sentralt teologisk tema: Om hvordan kirkens Kristus-bekjennelse bli til.

9788252033038

Jeg vet på hvem jeg tror

9788252047424

Jordens største under
Historien om kirken

Boka er en kortfattet framstilling av norsk og internasjonal kirkehistorie fra Jesu fødsel og fram til i dag.

9788252000085

Kirke, fellesskap, omsorg del 1
Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen

9788253145488

Kirke, fellesskap, omsorg del 2 og 3
Diakoniens historie fra reformasjonstiden til opplysningstiden

9788253146652

Kirke, fellesskap, omsorg del 4
Diakoniens historie IV

Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden
9788253148663