Faste - og påskebøker

Se vårt utvalg av bøker til faste og påske! 


Faste - og påskebøker

Sorter etter:

Brorens vokter

Romanen åpner nye dører inn til bibelske fortellinger
9788252004625

En bror ved Guds side

9788252004717

Han valgte naglene

En annerledes bok om påskens begivenheter
9788252034202

Løsepengen Jesus
Guds svar på vårt største problem

Målet med boken er å vise hvor aktuelt og mangfoldig Bibelens budskap er, særlig det som handler om det viktigste av alt: Jesu død på korset til frelse for oss.

9788252003680

Med Ham til Golgata

En bok om påskens hendelser. Fredrik Wisløff leder oss gjennom fastetiden og frem til Jesu død på Golgata.

9788253148298

Mellom skumring og mørke
Åtte betraktninger om den nakne tro

De åtte betraktningene i boken utforsker troens vesen og hemmelighet i lyset av korset og oppstandelsen. Alle berører det samme spørsmålet: Hvordan kan vi få vår kjærlighet til å vokse?

9788253148335