Forståelse og fordypning

Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen
ISBN: 9788253148007

Med et presist og lettfattelig språk veksler forfatteren mellom korte samtalereferater, teoretiske analyser og hermeneutiske refleksjoner. Sentralt hos Eide står begrepene «forståelse» og «fordypning». ​

«Forståelse og fordypning - perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen» er en innføringsbok i sjelesorg, som allerede før utgivelse ble vedtatt brukt på masterstudier i sjelesorg ved Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet.

De siste hundre år har sjelesorgen blitt utfordret av dype sosiale og kulturelle endringsprosesser, sekulære livssyn og nye terapiformer. Det har ført til spenninger og debatt omkring sjelesorgens selvforståelse. Foreliggende bok kan ses som et innlegg i debatten. Dens sentrale anliggende er å forstå bedre hvordan den kristne tro og tanke kan være til hjelp i møte med livskriser og lidelse.

«Behovet for en god og ikke for omfattende innføringsbok er stort i en rekke sammenhenger. Eides tekst er en slik bok.»
Leif Gunnar Engedal, Professor i religionspsykologi og sjelesorg

Forfatter Øyvind M. Eide
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2014
Antall sider 130
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Kirke, fellesskap, omsorg del 1
Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen

9788253145488

Sjelesorgens vei
En veiviser i det sjelesørgeriske landskap - historisk og aktuelt

Bokens hensikt er å føre sjelesorgen i kontakt med sine røtter. Den gir en oversikt over hovedretninger og grunntyper, og byr på de nyeste trekk og tendenser. 

9788253133294

Tilbake til Eden
En bok om hjemlengsel

Hjemlengsel handler om å ha et godt hjem å komme tilbake til når du har vært borte …

9788253148366
Tilbud

Vertigo

Midt i det avgjørende karrierespranget opplever Arne Nordahl noe av det vi alle frykter. En ulykke gjør ham varig uføretrygdet. Spørsmålet melder seg: Hva kan jeg bidra med nå?

9788253148359