Fortolkning til Matteusevangeliet

ISBN: 9788253160689

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

Matteusevangeliet er det første av Bibelens fire evangelier. Denne kommentaren bygger på mange års undervisning for grunnfagstudentene ved Det teologiske Menighetsfakultetet. Den utkom første gang i to bind i kommentarserien Bibelverket, og denne nye ettbindsutgaven er et opptrykk av den opprinnelige utgaven. Med litteraturliste, sak- og navneregister og forklaringer på noen greske og hebraiske ord.

Forfatter Hans Kvalbein
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 1998
Antall sider 311
Innbinding Heftet
Målform Bok

Gud, verden og håpet
Innføring i kristen dogmatikk

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

9788253148106

Jesus, hva ville han? Hvem var han?
En innføring i de tre første evangelienes budskap

9788253145815

Troens ABC
Kjernestoff i kristen trosopplæring

9788253146560