Sorter etter:

157 bønner

Mennesker har bedt til Gud til alle tider, overalt. Men hvem er Gud? Hvordan ber jeg? Hva skal jeg be om? 

9788253148052

21 kirkefedre
Historien om hvordan kristendommen ble utformet

9788253146904

Aldri aleine

En vakker bok til trøst og oppmuntring, med tekster og bilder som gir rom for refleksjon.
9788253148922
Tilbud

Alle mine veier
En pilegrims vandringer

Anne Kristin Aasmundtveit tar oss med langs mange av Norges og Europas viktigste pilegrimsleder.

9788253147956
Tilbud

Biskop Thomas
I kjærlighetens sirkel

Den kristne befolkning i Egypt lever under stort press. Biskop Thomas er en viktig stemme, ikke bare i Egypt, men for kristne i hele Midtøsten.
9788253148618
Tilbud

Brødsmuler og fadervår

9788253149103

Bønn i sorgen

9788253146836

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229

Det evige menneske

Hva er det, om noe, som gjør et menneske til et menneske?

9788253148175

Det hellige bildet
En vei til Guds hjerte

Hæge Asmundtveit er en av våre fremste ikonmalere.

9788249400805

Drikk dypt av Ånden
Den hellig ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv

9788253146911

Du brennende kjærlighetsild
Ni betraktninger om Den hellige ånd

9788253146935