Gud, verden og håpet

Innføring i kristen dogmatikk
ISBN: 9788253148106

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

Dette er bare noen av de spørsmålene en grunnbok i dogmatikk forsøker å besvare. Boken tar utgangspunkt i luthersk kirkelig tradisjon, men reflekterer samtidig over dagens økumeniske situasjon. Alle som vil ta et dypdykk i kristen tro, vil ha stor glede av boken.

Harald Hegstad er professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet.

Harald Hegstad skriver om den kristne tro ut fra norsk kontekst, men fremstillingen er hverken provinsiell eller ensidig luthersk. Det økumeniske perspektiv føyer seg naturlig inn i helheten. Dette er en bok som mange vil ha nytte av – ikke bare studenter – på tvers av konfesjonelle grenser.
Else-Britt Nilsen, dominikanersøster, professor II ved MF, tidligere leder av Norges kristne råd

Denne boken er et viktig og solid bidrag til studiet i dogmatikk. Professor Hegstad har et klart og tydelig grep om stoffet og viser hvordan dets bibelske forankring og den teologiske læretradisjonen er vevet sammen til velbegrunnede svar på hva kristen tro kan være i vår tid. Boken anbefales som en oppdatert og gjennomarbeidet innføring i hovedtrekkene i kristen tro og lære.
Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi, Det teologiske Menighetsfakultet.

Gud, verden og håpet gir en god innføring i hva evangelisk-luthersk kristen tro kan være i dagens norske kontekst: Klart strukturert, godt valgte problemstillinger, rik på troens forankring i Skriften og informert av nyere økumenikk. Et godt valg for førsteårsstudenter i teologi/religion eller andre med interesse for skolering til kirkelig tjeneste.
Gunnar Innerdal, førsteamanuensis i systematisk teologi, NLA Høgskolen

Dette er en viktig innføringsbok i kristen dogmatikk. Den er velskrevet og lettfattelig og dermed godt tilpasset innføringsstudier i teologi- og kristendom.
Terje Hegertun, professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet

Forfatter Hegstad, Harald
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2015
Antall sider 291
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

I tidens fylde
En innføring i Paulus` teologi

9788253143163

Jesus, hva ville han? Hvem var han?
En innføring i de tre første evangelienes budskap

9788253145815

Troens ABC
Kjernestoff i kristen trosopplæring

9788253146560