Hellige røtter

ISBN: 9788253146928

Denne boken peker på en avgjørende, men ofte oversett sammenheng: røtter er den viktigste forutsetningen for å kunne skille mellom åndene. Uten røtter mister vi balansen, vi blir rett og slett for lette i møtet med dragsuget fra tidens ideer og innfall. Boken er en oppfølger av Sandens sønner. Har litteraturliste.

Forfatter Peter Halldorf
Utgave nr. 2
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2012
Antall sider 126
Innbinding Innbundet
Målform Bokmål

21 kirkefedre
Historien om hvordan kristendommen ble utformet

9788253146904

Drikk dypt av Ånden
Den hellig ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv

9788253146911

Du brennende kjærlighetsild
Ni betraktninger om Den hellige ånd

9788253146935

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229

Hellig år

9788253146584

Kjennetegn
Å søke Guds nærvær i en kaotisk tid

En bok om bønn.

9788253147765

Med evig kjærlighet
Daglige lesninger

9788253147826

Mellom skumring og mørke
Åtte betraktninger om den nakne tro

De åtte betraktningene i boken utforsker troens vesen og hemmelighet i lyset av korset og oppstandelsen. Alle berører det samme spørsmålet: Hvordan kan vi få vår kjærlighet til å vokse?

9788253148335