Jesus, hva ville han? Hvem var han?

En innføring i de tre første evangelienes budskap
ISBN: 9788253145815

Bokens forfatter tar for seg de tre første evangeliene, og forsøker å gi en samlet fremstilling av Jesu budskap og budskapet om Jesus. Han ser nærmere på hvordan moderne bibelvitenskap arbeider med evangeliene og prøver å svare på det spørsmålet Jesus stilte sine disipler ved Caesarea Filippi: Men dere, hvem mener dere at jeg er?

Boken er skrevet med tanke på teologistudenter og masterstudenter i kristendomskunnskap, men kan også leses av andre med interesse for bibelvitenskap. Har liste over forkortelser, register over bibelsteder, person- og sakregister og litteraturliste.

Hans Kvalbein var professor i Det nye testamente ved Det teologiske Menighetsfakultet fra 1984 til 2011. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1981 på avhandlingen Jesus og de fattige.

Forfatter Hans Kvalbein
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2008
Antall sider 428
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Bibelen for hode og hjerte

Guds ord er talt inn i en annen tid enn vår og må derfor forklares. Samtidig er det beregnet på oss i dag, og bør alltid tas imot med et åpent hjerte i den enkeltes situasjon.

9788253148311

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

Se det i øynene

9788253146010

Troens ABC
Kjernestoff i kristen trosopplæring

9788253146560