Kirke, fellesskap, omsorg del 4

Diakoniens historie IV
ISBN: 9788253148663

Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden

En samlet framstilling av diakoniens historie har i lang tid vært et savn både ved fakulteter, høgskoler og i menigheter. Denne boka er avslutningen på et firebindsverk som beskriver hele diakoniens historie.

Dette bindet (bind IV) drøfter diakonien på 1800-tallet fram til vår tid og dens fornyelse i Norden, med bakgrunn i den sosiale oppvåkning i Europa. Diakoniens framvekst gjennom vekkelser, foreninger, institusjoner og utdannelse og forholdet til den offisielle kirke og staten, preget 1800-tallets diakoni helt fram til vår tid. Dagsaktuelle utfordringer drøftes, som flyktning- og innvandringsspørsmål og diakoniens møte med velferdsstaten.

 

Forfatter Alf B. Oftestad
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2017
Antall sider 482
Innbinding Mykbind
Målform Bokmål
EAN for boken 9788253148663

Kirke, fellesskap, omsorg del 1
Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen

9788253145488

Kirke, fellesskap, omsorg del 2 og 3
Diakoniens historie fra reformasjonstiden til opplysningstiden

9788253146652