Kirke, fellesskap, omsorg del 1

Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen
ISBN: 9788253145488

Diakonihistorien er første og siste del av kirkens historie. Den tar for seg visse sider av kirkens historie. Den tar for seg visse sider av kirkens historie som omhandler barmhjertighetsarbeidet og omsorgen. Den alminnelige kirkehistorie lar seg ofte fange inn av storhetsideer som gir seg utrykk i makt og krav idet den glemmer at kirken skal fremstå i en tjeners skikkelse. En historieforskning som erkjenner at det kristne tjenesteperspektiv (de diakonale verdier) er grunnleggende i evangeliet og at det gjør sin virkning i historien, blir ofte skjøvet i bakgrunnen når man tolker historien. Men dette er det diakonihistoriens oppgave å løfte frem. Med litteraturliste, sted- og personregister.

Forfatter Alf B. Oftestad
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2001
Antall sider 285
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Kirke, fellesskap, omsorg del 2 og 3
Diakoniens historie fra reformasjonstiden til opplysningstiden

9788253146652

Kirke, fellesskap, omsorg del 4
Diakoniens historie IV

Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden
9788253148663

Forståelse og fordypning
Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen

9788253148007

Sjelesorgens vei
En veiviser i det sjelesørgeriske landskap - historisk og aktuelt

Bokens hensikt er å føre sjelesorgen i kontakt med sine røtter. Den gir en oversikt over hovedretninger og grunntyper, og byr på de nyeste trekk og tendenser. 

9788253133294