Kirke, fellesskap, omsorg del 2 og 3

Diakoniens historie fra reformasjonstiden til opplysningstiden
ISBN: 9788253146652

Bind II drøfter diakonien i reformasjonstiden, både på luthersk, reformert og romersk-katolsk mark. Bind III gjennomgår diakoniforståelsen i de påfølgende epoker, ortodoksien, pietismen og opplysningstiden. Med litteraturliste, sted- og personregister.

Forfatter Alf B. Oftestad
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2011
Antall sider 543
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Kirke, fellesskap, omsorg del 1
Diakoniens historie fra apostelkirke til middelalderen

9788253145488

Kirke, fellesskap, omsorg del 4
Diakoniens historie IV

Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden
9788253148663

Forståelse og fordypning
Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen

9788253148007

Sjelesorgens vei
En veiviser i det sjelesørgeriske landskap - historisk og aktuelt

Bokens hensikt er å føre sjelesorgen i kontakt med sine røtter. Den gir en oversikt over hovedretninger og grunntyper, og byr på de nyeste trekk og tendenser. 

9788253133294