Sorter etter:

Alt er mulig for Gud

Marie Monsen fulgte Guds ledelse selv i de minste ting. 

9788252052978

Bønnens makt
Har Bibelen et evangelium for syke?

Marie Monsen var misjonær i Kina og sto sentralt i store vekkelser. Samtidig strevde hun med sykdom, men opplevde flere bønnesvar og helbredelse.

9788252039832
Nyhet

En hjelp i trengsel

9788252004922

Vekkelsen ble en Åndens aksjon

I den mest omfattende vekkelsen som gikk over Kina i første halvdel av 1900-tallet, hadde Marie Monsen en sentral plass. Hun var et mektig bønnemenneske, og hennes vitnesbyrd pløyde dypt.

9788252039849