Mennesket i Guds verden

En kristen troslære. 3. utgave
ISBN: 9788252001594

Boka gir en systematisk innføring i de grunnleggende læresetningene i kristendommen. Den er det vi tradisjonelt kaller en kristen troslære eller dogmatikk.

Vekten legges på en tradisjonell luthersk forståelse av den kristne tro, men andre kirkesamfunns syn er også presentert når disse avviker fra den lutherske forståelsen. Momenter fra andre religioner og livssyn trekkes inn for sammenligning og presisering av viktige likheter og forskjeller.

Boka dekker pensum i disiplinen kristen tro og livstolkning i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i lærerutdanningen. Den har arbeidsoppgaver, litteraturliste og stikkordregister.
Forfatter Arne Redse
Forlag Lunde Forlag
Utgivelsesår 2011
Innbinding Mykbind
Målform Bokmål
EAN for boken 9788252001594