Mester, på ditt ord 2019-2020

Søndagstekstene 2019-2020 - til samtale og refleksjon
ISBN: 9788252004748

En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer. Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. Boken inneholder tekstene fra august 2019 til og med juli 2020.

Denne utgaven er skrevet av:
August-januar: En gruppe fra Indremisjonsforbundet (én måned hver): Erik Furnes, Petter Olsen, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Andreas Evensen, Helge Kleven og Kenneth Foss
Februar-juli: Odd-Åge Ågedal 

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.

Forfatter Gruppe fra Indremisjonsforbundet og Odd-Åge Ågedal
Forlag Lunde Forlag
Utgivelsesår 2019
Innbinding Mykbind
Målform Bokmål
EAN for boken 9788252004748