Mester, på ditt ord 2020-2021

Samtaleopplegg for søndagstekstene 2020-2021
ISBN: 9788252005097

En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer. Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. Boken inneholder tekstene fra august 2020 til og med juli 2021.

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.

Forfatter Egil Sjaastad
Forlag Lunde Forlag
Utgivelsesår 2020
Innbinding Mykbind
Målform Bokmål
EAN for boken 9788252005097