Misjon i bevegelse

ISBN: 9788253148526

Jubileumsbok om Normisjon

I løpet av 2017 og 2018 kan Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet markere sitt 150-årsjubileum. Langesundsfjordens Indremisjonsselskap hadde sitt 150-årsjubileum allerede i 2016.

Jubileumsboken Misjon i bevegelse vender blikket tilbake på de siste 50 års historie. Personer som har stått sentralt i arbeidet hjemme og ute er utfordret til å skrive med utgangspunkt i egne erfaringer. Resultatet er blitt en spennende samling av artikler som formidler et bredt bilde av Normisjons virksomhet – fra bedehus, gjenbruksbutikker og Soul Children til misjon i Mali, forretningsselskapet Viator AS og engasjement i det kristne TV-selskapet Sat-7.

Normisjon er mer enn en organisasjon, den er en bevegelse. Som bevegelse har Normisjon opplevd kriser og tilbakegang, men også vekst i form av nye forsamlinger, nye former for barne- og ungdomsarbeid og nye modeller for misjon. De siste 50 årene representerer i norsk sammenheng en begynnende bevegelse fra «kirke og misjon» til «misjonerende kirke». Fra å ha vært et land som sender ut misjonærer, opplever Norge i dag at evangeliet på ny må forkynnes til omvendelse og tro i hjemlige nabolag, på skoler og arbeidsplasser. Misjon handler i en sum om bevegelse – om å slå følge med Guds Hellige Ånd hjemme og ute

Forfatter Dag-Håkon Eriksen, Svein Granerud, Knud Jørgensen og Tore Seierstad, red.
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2017
Antall sider 400
Innbinding Innbundet
Målform Bokmål og nynorsk
EAN for boken 9788253148526