Bøker om oldkirken

Hva kan vi lære av våre kirkefedre og av den tidlige kristne kirke? Hvordan gikk det til da trosbekjennelsene ble formet?

Sorter etter:

21 kirkefedre
Historien om hvordan kristendommen ble utformet

9788253146904
Tilbud

Da Norge ble luthersk
Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge

9788253148977

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229

Den ukjente Jesus

9788249400560

Dåpskatekeser
Dagfinn Stærk (red.)

9788253146225

Guds ord ble menneske
Dagfinn Stærk (red.)

9788253147963

Hellige røtter

9788253146928
Tilbud

Møter med Luther

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig?
9788253148502
E-bok

Møter med Luther (E-bok)

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig?
9788253147079
Tilbud

Skrifter om Kristus, frelsen og kirken

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
9788253148496
E-bok

Skrifter om Kristus, frelsen og kirken (E-bok)

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
9788253147062