Bøker om oldkirken

Hva kan vi lære av våre kirkefedre og av den tidlige kristne kirke? Hvordan gikk det til da trosbekjennelsene ble formet?

Den oldkirkelige perioden strekker seg fra slutten av den etter-apostoliske tid (ca. år 100) til tidlig middelalder (600-tallet). Det er historisk sett en radikal epoke der kristne går fra å være en forfulgt minoritet til å bli bærere av det romerske imperiets statsreligion. Kirkelige strukturer og kanoner dannes, trosbekjennelser utformes, kirkepolitikk står på agendaen, og mye av grunnlaget blir dannet for det vi kjenner som kirke i dag. Her får du bøker skrevet av forfedre som Athanasius, Augustin og Tertullian, og moderne forfattere som Peter Halldorf og Oskar Skarsaune. 

Sorter etter:

21 kirkefedre
Historien om hvordan kristendommen ble utformet

9788253146904
Tilbud

Da Norge ble luthersk
Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge

9788253148977

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229

Den ukjente Jesus

9788249400560

Dåpskatekeser
Dagfinn Stærk (red.)

9788253146225

Guds ord ble menneske
Dagfinn Stærk (red.)

9788253147963

Hellige røtter

9788253146928
Tilbud

Møter med Luther

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig?
9788253148502
E-bok

Møter med Luther (E-bok)

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig?
9788253147079
Tilbud

Skrifter om Kristus, frelsen og kirken

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
9788253148496
E-bok

Skrifter om Kristus, frelsen og kirken (E-bok)

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
9788253147062