Skaperkoden

Har moderne naturvitenskap knekket den?
ISBN: 9788249400737

Forfatteren drøfter tre hovedpunkter knyttet til debatten rundt "den nye ateismen": Evolusjonsargumentet, bevegelsen Intelligent Design og den kosmiske darwinismen.

Moderne ateister begrunner ofte sin ateisme med naturvitenskaplige argumenter. Darwins utviklingsteori kan begrunne at alt levende liv er fantastisk godt tilpasset sine omgivelser - uten at det er nødvendig å føre inn en intelligent skaper som forklaring. Moderne teorier om universets tilblivelse kan se ut til å gjøre "hypotesen Gud" overflødig. Denne boken drøfter og tar stilling til disse spørsmålene. I sin forståelse av moderne naturvitenskap kommer forfatteren ateistene et godt stykke i møte. Samtidig viser han at man på dette grunnlaget kan komme til andre og overraskende konklusjoner.

Forfatteren kommer ateistene langt på vei i møte, men viser at man på det samme moderne naturvitenskaplige grunnlaget også kan trekke andre konklusjoner. Har litteraturliste.

Oskar Skarsaune har i en årrekke vært professor i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultetet.

Forfatter Oskar Skarsaune
Forlag Avenir Forlag
Utgivelsesår 200
Antall sider 216
Innbinding Heftet
Målform Bokmål