Sorter etter:
Nyhet

En annerledes vei
Motstrøms om kjønn, kjærlighet og sex

9788252005080
Tilbud

Veiarbeid
Å følge Jesus, ett eksperiment av gangen

Hvordan får din gudstro konkrete konsekvenser i hverdagen?
9788253148885

Det gryr av dag
Guds paktsfolk - Israel og Guds menighet

Forberedelsen og gjennomføringen av Guds frelsesplan er Bibelens store hovedtema.
9788277522722

En tvilers guide til Bibelen
En gjennomgang av historiens bestselgende bok, for troende og skeptikere

En kortfattet fremstilling av hele den bibelske fortellingen og av Bibelens veiledning for livet.
9788283850208
E-bok

Ved en korsvei (E-bok)
Åpent brev til mine karismatiske venner

Blant kristne finnes en dyp lengsel etter vekkelse og at Guds kraft og kjærlighet skal fornye mennesker.
9788253147109
E-bok

Svar på tiltale (E-bok)
Nye ateister. Gamle anklager. Gode grunner for tro

9788283850130
E-bok

Nådens gaver i gjestfrihetens hus (E-bok)
Kirken som karismatisk og sakramentalt fellesskap

Er kirken alltid enten karismatisk eller sakramental?
9788253147093
E-bok

Lurt av læreboken? (E-bok)
Feil og forvirring om kristen tro i læremidlene

Kan du tro på lærebøkene? Hva sier de om kirken, om kristne, om historien?
9788283850154
E-bok

Ingen introverte i himmelen (E-bok)
Om å gi plass til kreativitet og den gode individualismen

Hvem er vi skapt til å være? Kan introverte trives i en ekstrovert menighetskultur? Og når føler vi oss aller mest levende?
9788253147086
E-bok

Etterfølgelse (E-bok)

9788253147024
E-bok

Bare én Gud, Allah eller Jesus? (E-bok)
En tidligere muslim utforsker alternativene

Hva er det som skiller islam og kristendom? Er forskjellene viktige?
9788283850109
E-bok

Guds undergang (E-bok)
Har naturvitenskapen begravd Gud?

Mange i vår tid mener at naturvitenskapen har presset Gud inn i et hjørne, drept ham og deretter begravd ham sammen med de altomfattende forklaringene hans.
9788283850116