Troens ABC

Kjernestoff i kristen trosopplæring
ISBN: 9788253146560

Bakgrunnen for denne boken er kirkens satsing på trosopplæring for barn og unge.

Kristen tro bygger på budskapet om at Jesus Kristus er stått opp fra de døde og lever i dag. Han viser oss Veien til tro på Gud og vil være vår veiviser gjennom livet. Innholdet i kristen tro er forankret i Bibelen. I Den norske kirke tolkes troen i lys av den lutherske bekjennelse. Det krever kreativ trosformidling på flere områder. En av oppgavene er å gjøre rede for det elementære innholdet i troen. Det er denne utfordringen vi har grepet fatt i her. Derfor heter boken Troens ABC

Målgruppen er først og fremst troslærerne i menighet og organisasjon, men også foreldre og faddere som tar sitt dåpsansvar på alvor. Alle som leter etter grunnleggende kunnskap om kristen tro, vil ha utbytte av denne boken. Hans Kvalbein (f. 1942), Torleiv Austad (f. 1937) og Lars Østnor (f. 1939) har i mange år undervist ved Det teologiske Menighetsfakultet i fagene Det nye testamente, dogmatikk og etikk. Denne boken er en frukt av deres lange erfaring med undervisning i kristen tro for prester, kateketer og kristendomslærere/religionslærere.

Har litteraturliste.

Forfatter Torleiv Austad, Hans Kvalbein og Lars Østnor
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 2011
Antall sider 271
Innbinding Heftet
Målform Bokmål